Møter 2021 - Næringsrådet

Møte i Næringsrådet 8. september 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 8. september 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 8. september 2021 Presentasjoner: Sak 35/21 Trondheim Tech Port – Karianne Tung Sak 36/21 Grønn konkurransekraft –