Møter 2021 - Rådmannsforum

Møte i Rådmannsforum 1. desember 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 1. desember 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 1. desember 2021 Presentasjoner: Status TAM prosjektene Status Strategisk Næringsplan Kommuneplanens samfunnsdel

Møte i Rådmannsforum 17.mars 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. mars 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 17. mars 2021 Presentasjon: Felles satsing på realfag i Trondheimsregionen – Stian Elstad