Møter 2021 - Regionrådet

Møte i Regionrådet 17. desember 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. desember 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 17. desember 2021 Presentasjoner Sak 44/21 Thamsklyngen – John Kåre Solem Sak 45/21 Talent Attraction Management –

Møte i Regionrådet 1. oktober 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 1.oktober 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 1. oktober 2021 Presentasjoner Sak 35/21 NAV, ny virksomhetsstrategi mot 2030 – Hege Merete Pettersen Sak 36/21 Luftfartsforum

Møte i Regionrådet 18. juni 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 18. juni 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 18. juni 2021 Presentasjoner Sak 24/21 AtBs mobilitetsstrategi – Harald Storrønning Sak 25/21 Utbygging av bredbånd i

Møte i Regionrådet 9. april 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 9. april 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 9. april 2021 Presentasjoner Sak 13/21 SJ sine planer for utviding av togtilbudet – Steinar Olsen Sak 14/21 Havneutvikling

Møte i Regionrådet 19. februar 2021

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 19. februar 2021 Protokoll: Protokoll fra møte 19. februar 2021 Presentasjoner Sak 3/21 Bane NORs strategi for mobilitet og parkering på Trønderbanen – Trine-Marie M.