Møter 2022

Møte i Regionrådet 16. desember 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 16. desember 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 16. desember 2022 Presentasjoner: Sak 47/22 – Status Trondheimsregionen og Europeisk matregion, Eileen Brandsegg Sak 48/22

Møte i Regionrådet 30. september 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 30. september 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 30. september 2022 Presentasjoner: Sak 38/22 – Partnerskap for forskning og innovasjon, Øystein Johannesen og Lars

Møte i Regionrådet 17. juni 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. juni 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 17. juni 2022 Presentasjoner: Sak 26/22 – Coops strategi for lager og logistikk, Tor Inge Hegvold Sak 27/22 – Arbeidet med