Møter 2022 - Kommunedirektørforum

Møte i Kommunedirektørforum 4. februar 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 4. februar 2022 Referat: Referat fra møte 4.februar 2022 Presentasjoner: Bærekraftsbudsjettering – Øyvind Tanum Verdiskapingsstrategi – Hans Petter Øien Kvam