Møter 2022 - Regionrådet

Møte i Regionrådet 16. desember 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 16. desember 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 16. desember 2022 Presentasjoner: Sak 47/22 – Status Trondheimsregionen og Europeisk matregion, Eileen Brandsegg Sak 48/22

Møte i Regionrådet 30. september 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 30. september 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 30. september 2022 Presentasjoner: Sak 38/22 – Partnerskap for forskning og innovasjon, Øystein Johannesen og Lars

Møte i Regionrådet 17. juni 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. juni 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 17. juni 2022 Presentasjoner: Sak 26/22 – Coops strategi for lager og logistikk, Tor Inge Hegvold Sak 27/22 – Arbeidet med

Møte i Regionrådet 1. april 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 1. april 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 1. april 2022 Presentasjoner: Sak 14/22 – Status AtB– Harald Storrønning Sak 15/22 – Statens Vegvesens

Møte i Regionrådet 18. februar 2022

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 18. februar 2022 Protokoll: Protokoll fra møte 18. februar 2022 Presentasjoner: Sak 02/22 Salvesen & Thams, verdien av samarbeid i Trondheimsregionen- Bjørn M. Wiggen Sak 03/22