Møter 2023 - Næringsrådet

Møte i Næringsrådet 1. februar 2023

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling 1. februar 2023 Referat: Referat fra møte 1. februar 2023 Presentasjoner: StudMatch – langsiktig talentutvikling Sparebank1 – strategier