Møter 2023 - Regionrådet

Møte i Regionrådet 17. februar 2023

The following is an excerpt.

Innkalling: Innkalling til møte 17. februar 2023 Protokoll: Protokoll fra møte 17. februar 2023 Presentasjoner: Befolkningsprognoser og boligbygging i Trondheimsregionen