Vil du lede Trondheimsregionen?


Flyfoto annonseTrondheimsregionen søker etter daglig leder.

Stillingen gir stort ansvar og store muligheter for å påvirke utviklingen av regionen. Dette vil skje i nært samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og kunnskapsinstitusjoner i hele byregionen.

Formålet med Trondheimsregionen er å styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal hevde seg i toppen innen forskning, utdanning og næringsliv.

Daglig leders viktigste oppgaver vil være å:

• skape engasjement for samarbeidet i Trondheimsregionen, i nær dialog med rådmenn, politisk ledelse og andre folkevalgte i medlemskommunene

• forsterke samhandlingen med kunnskapsmiljøene, næringslivet, offentlige myndigheter og andre samfunnsaktører

• styrke overordnet planarbeid og strategier for næringsutvikling ut fra regionens fortrinn

• markedsføre regionen, og styrke Trondheimsregionens rolle som samfunnsutvikler

• lede sekretariatet administrativt og faglig

Vi ser etter en person med engasjement, lederegenskaper og strategiske ferdigheter. Daglig leder må være:

• målrettet og systematisk med stor gjennomføringsevne

• god på samarbeid og vedlikehold av nettverk

• dyktig på formidling og kommunikasjon

Det er en fordel med kjennskap til planarbeid, offentlig forvaltning og forståelse for samarbeid med politiske organer. Søker bør ha høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå.

Stillingen er en åremålsstilling (heltid), og gjelder for perioden 2014-2017. Trondheim kommune er vertskommune for det administrative og faglige samarbeidet i Trondheimsregionen.  Daglig leder har Trondheim kommune som arbeidsgiver og har rådmannen/kommunaldirektør for kultur og næring som sin nærmeste overordnede.

Mer informasjon og elektronisk søknad finner du på: http://www.trondheim.kommune.no/stillingledig/

Lønn etter avtale. Spørsmål kan rettes til kommunaldirektør Morten Wolden, til: 95 25 22 50 eller rådgiver Hans Petter Wollebæk tlf: 91 67 22 16. Søknadsfrist: 12.10.2013