Regionen vokser – og mangler folk

Trondheimsregionen har vedtatt en strategi for verdiskaping. Satsing nummer 1 er Arbeidskraft og kompetanse. Vi blir stadig flere innbyggere, men både næringslivet og offentlig sektor har for få hoder og hender. 

Kampen om kompetanse preget programmet da formannskapene i Trondheimsregionen var samlet 1. og 2. september.

Energi kom som tema nummer 2. Næringslivet ønsker mye mer strøm enn det vi har.

Noen stikkord fra enkelte innlegg
Tord Lien, NHO:
– Vi er en av regionene i vesten med størst press i arbeidsmarkedet.
– Snart vil 85 % av arbeidstakerne måtte ha yrkesfaglig eller høyere utdanning. I enkelte kommuner er andelen godt under 80 %.
– Altfor mange jobber deltid.

Vegard Iversen, Trøndelag fylkeskommune:
– 57 000 voksne trøndere står utenfor arbeidsmarked/utdanning.
– 20 000 av disse mottar ingen ytelser.
– Får vi 10 % i arbeid vil samfunnet tjene 3 milliarder.
– Andelen som gjennomfører videregående utdanning varierer mellom 63 og 89 % i kommunene.
– 27 % av bedriftene har problemer med å rekruttere, og andelen øker.
(Se presentasjon om Trøndelagsmodellen nederst)

Tore O. Sandvik, fylkesordfører:
– Vi har unike muligheter pga råvarer (matregion), studenter, kunnskap, historie og kultur, men…
– Vi er altfor få folk og må ha massiv innvandring av kompetanse.
– Vi må vise fram mulighetene i alle kommuner.
– Vi er den viktigste forsvarsregionen. Krigen i Ukraina, kampflybasen på Ørlandet og Sverige/Finland som NATO-land vil påvirke regionen vår.

Arve Skjærvø, Melhus:
– 22 % av de med helserettet utdanning jobber med noe annet.

Ved siden av folk, er tilgang på mer energi en forutsetning for videre verdiskaping.

Christian Haugen, Næringsforeningen:
– Vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.
– Folk fra 75 nasjoner arbeider hos Sintef.
– 53 % av de ansatte ved tekno-selskapet Arm i Trondheim er fra utlandet.

Håvard Moen, Statnett og Rune Paulsen, Tensio:
– Forespørslene om strøm tilsier en økning i kapasiteten på 60-85 % innen 2030.
– Vi har henvendelser om alt fra silisium- og hydrogenproduksjon til datasentre.
– Mismatchen mellom ønsker og produksjon kan gi kraftunderskudd i Trøndelag.
– Trøndelag ligger likevel godt an, flere tiltak er på gang for å få fram mer strøm.
– Ny stasjon i Orkdal i 2025 og linje Åfjord-Snildal/Orkland i 2027 blant de første.
(Flere detaljer i presentasjon om Nettstatus i Trøndelag nederst).

Arne Fredrik Lånke, Norsk Industriutvikling AS
– Vil utvikle grønn industri på 6000 dekar stort område i Orkland.
– Ser for oss 4-sifret antall arbeidstakere.
– Fortrinn 1: Nok tilgang på rimeligere kraft enn de fleste konkurrenter i Norge og i utlandet.
– Fortrinn 2: Nær Trondheim, område med mye arbeidskraft.
– Fortrinn 3: Stort areal.

Diskusjon om de 6 satsingsordene i Verdiskapingsstrategien du ser over – hva er viktigst for din kommune?

Indre Fosen
Nr. 1 helt avgjørende for oss. Næringsvennlig kommune (4) også viktig. Må se om vi kan stimulere til at noe skjer på kveldstid i kommunen (attraktivitet).

Melhus
Nr. 1 og 4 viktig også for oss, i tillegg til Teknologi (2). Vi må beholde kompetanse og koble videregående skoler og næringslivets behov.

Malvik
Nr. 4 – vi må ta stilling til hvor vi ønsker ulike etableringer. Også Opplevelser nr. 5 viktig. Det må skje noe på kveldstid (ref Indre Fosens svar). Muligens kan aktiviteter på dagtid gi opplevelser på kveldstid.

Nå skal alle kommunene lage konkrete handlingsplaner med utspring i Verdiskapingsstrategien.

Presentasjoner

Vegard Iversen – Trøndelagsmodellen (mot utenforskap)

Arve Skjervø –  Rekruttering i kommunesektoren

Rune Paulsen og Håvard Moen – Nettstatus i Trøndelag

Arne Fredrik Lånke – Grønn industripark i Orkland

Hans Petter Øien Kvam – Verdiskapingsstrategien

Henning Martinsen – Sesam og SGUAM, gjenvinning av plast

Rita Ottervik – Rita Ottervik_En arena for samarbeid1

Berit Rian – En arena for samarbeid2

Børge Beisvåg – Næringsareal

Kristian Dahlberg Hauge – Grønn næringstransport

Berit Rian – Luftfartsforum

Bård Eidet – Trondheim.com – bedre profilering

Rita Ottervik – Reforhandling av byvekstavtalen

Esther Balvers – Byvekstavtalen, areal- og parkeringspolitikk

Esther Balvers – IKAP og næringsareal