Kamp om hoder og hender på Hell

Trondheimsregionen skal vedta en ny Strategisk Næringsplan. Det kan høres tørt ut, men enkelt sagt: Vi må lage ei oppskrift som sikrer Sportradar og alle de andre bedriftene våre nok flinke folk.

Kampen om kompetanse preget forsamlinga da formannskapene i de åtte medlemskommunene møttes på Hell 23. og 24. september.

To utfordringer:
1. For mange gode hoder reiser til Oslo etter å ha studert i Trondheim.

2. For mange flinke folk faller ut av skole og arbeidsliv.

– Vi trenger folk!
64 prosent av bedriftene våre sier de trenger flere ansatte ganske snart. I det ligger både en utfordring og en mulighet. Her er andre muligheter hentet fra ulike innlegg og framstilt i stikkords form:

  • Opprett et tidligfond på 20 millioner kroner per år øremerket selskap i startfasen for å bremse lekkasjen av unge gründere til Oslo.
  • Styrk samarbeidet mellom skole og næringsliv for å gi bedriftene rett kompetanse og unngå at elever dropper ut.
  • Bruk verktøyet Ungt Entreprenørskap for å stimulere skapertrangen til barn og ungdom.
  • Hjelp studenter til å beholde sosiale nettverk i byen etter eksamen.
  • Bygg arbeidsfellesskap for kunnskapsdeling etter mønster fra bla Oslo Central Tech District.
  • Øk statusen til praktiske fag – mangelen på fagfolk vil bare øke.
  • Gi studenter sommerjobb.
  • Hjelp innvandrere med høy utdanning inn i arbeid der de får brukt kompetansen sin.

Det siste skjer akkurat nå i prosjektet Trondheim Opportunity. Mange andre tiltak er også iverksatt, men mye gjenstår før regionen får nok og rett arbeidskraft. Næringslivet oppgir bedre tilgang på folk som viktigste tiltak for utvikling.

Flere innledere trakk fram havet som en av regionens store muligheter. Vi er verdensledende på hav.

Tall til ettertanke
En ny innbygger gir i snitt 29 000 kr i økte skatteinntekter.
En ny sysselsatt gir i snitt 56 000 kr i økte skatteinntekter.
Trondheimsregionen har vokst med 40 000 innbyggere siden 2010.
57 000 trøndere i alderen 20 til 66 år er ikke i arbeid eller utdanning (20 % av arbeidsstyrken).

På den positive sida sier over 70 % av nordmenn at Trondheim er Norges teknologihovedstad. Selskapet Sportradar representerte tekno-eventyrene på samlinga. Historien begynte for 20 år siden med to studenter som tok en masteroppgave på NTNU. Forrige uke ble selskapet de startet notert på Nasdaq-børsen – og verdsatt til 8 millarder dollar. Sportradar er en global virksomhet i dag, med 150 ansatte i Trondheim.

Presentasjoner
Resultatene våre – Bård Eidet

Arrangement og arrangementsfond – Hans Petter Øien Kvam

NAV, Trøndelagsmodellen – Bjørnar Hafstad

Sportradar, et tekno-eventyr – Eyvind Fossbakk

Europeisk matregion – Bård Eidet

Britannia, en historie – Mikael Forselius

Status ny Strategisk Næringsplan – Hans Petter Øien Kvam

Invest in Bergen – Tone Hartvedt

NTNU og Trondheimsregionen – Anne Borg

Samferdsel i regionen – Bård Eidet

Skole og næringsliv – Bjørnar Johansen

Trondheim Opportunity – Berit Rian

Utvikling av næringsareal – Esther Balvers

Trondheim som tekno-hovedstad – Bård Eidet

Ungt Entreprenørskap – Frank Norbeck

Husker du? Sånn ser et fysisk møte ut. Nesten 100 var samlet på Hell.