Reiseliv: God smak kan bli vår styrke

Trondheim er eneste storby i Norge uten organisert samarbeid med nabokommunene om reiseliv. Det taper hele regionen stort på. Bergen gruser oss.

I løpet av kort tid har mat blitt et potensielt konkurransefortrinn for Trondheimsregionen, mye takket være Heidi Bjerkan og kyrne fra Orkdal (Foto: Credo).

Vi må bli bedre. Alle råd gikk i samme retning da politikere og fagfolk satte reiseliv på dagsorden på Hell 11. og 12. april. Trondheimsregionen arrangerte fellesmøte for formannskapene med ca 100 deltakere. Kort oppsummert om reiseliv:

 1. Lær av Bergen – start samarbeid over kommunegrensene.
 2. Trondheim er merkevaren som skal trekke flere til omlandet.
 3. Spennende mat og gode smaker er muligheten vår.

Bergen har tatt enerett på fjordene og Tromsø på nordlyset. Visit Trondheim mener profilen for Trondheim og Trondheimsregionen må være kvalitetsmat og spennende smaker; «Home og Nordic Flavours». Muligheten har vi nå med to Michelin-restauranter i byen, fokus på gode råvarer fra regionen og massiv medieomtale – sist med skryt i Financial Times.

Om reiseliv generelt:

 • Viktig næring for kommunene fordi det gir mange arbeidsplasser og dermed store skatteinnteker.
 • Vokser fort – opplevelser øker aller mest.
 • Norge har et stort uforløst potensial, særlig på utenlandske turister.
 • Kineserne kommer! Kina er eksempel på et kolossalt marked; andel kinesere med pass økte fra 8 til 9 % på ett år. Det betyr noe når innbyggertallet nærmer seg 1,5 milliarder.

Om hvordan andre jobber:

 • I Bergen samarbeider 13 kommuner om reiseliv, i Oslo 25 kommuner og i Amsterdam 42 kommuner. I Trondheimsregionen er arbeidet fragmentert.
 • Bergen har profilert seg som innfallsporten til fjordene. Kommunene bidrar med et beløp per innbygger.  Tromsø kaller seg starten på det nordiske eventyret.

Fakta om reiseliv i Trondheimsregionen:

 • Vi er svake på utenlandske gjester.
 • 4663 aktive bedrifter, inkludert detaljhandel som tjener på tilreisende.
 • 32 mrd. kr. i omsetning per år, hvorav drøyt 7 mrd. kr. i klassiske reiselivsbedrifter innen overnatting, servering og transport.
 • 44 000 ansatte, hvorav 19 000 i typiske reiselivsbedrifter.

Frode Nergaard Fjeldstad,  Visit Bergen:
– Byen løfter distriktet. Det er enklere å selge en by enn distriktet rundt. Gode produkter sender turistene ut i distriktet når de først har kommet til byen. De reiser ut av Bergen ikke bare for å se fjordene, men feks å lære om norske ulltradisjoner.

Tanja Holmen, Visit Trondheim:
– Trondheim er merkevaren, regionen er nedslagsfeltet. Vi må samarbeide som i Bergen. Vi må bli «Home of Nordic flavours«. Visjonen er en strøm av matpilgrimer til hele Trøndelag – jakten på de gode smaksopplevelser.

Torbjørn Berg Strømstad, Stjørdal kommune, om analyse i regi av Nordlandsforskning:
– I Nordland sier de «Inn til Bodø – ut til Salten.» Slik burde det vært med Trondheim og nabokommunene også. 19 000 er sysselsatt med reiseliv i Trondheimsregionen, hvorav 16 000 i Trondheim.

Kunnskapsgrunnlaget er klart
Analysen fra Nordlandsforskning har detaljerte bakgrunnsdata fra hver enkelt kommune i Trondheimsregionen.
Her finner du interaktive tabeller fra side 1-17. Værsågod, det er bare å bla og peke så finner du informasjon.

Presentasjoner om tema reiseliv:

NHO om reiseliv – Ole Michael Bjørndal

Reiseliv i Bergensregionen – Frode Nergaard Fjeldstad

Mulighetene i Trondheimsregionen – Tanja Holmen

Fakta om reiseliv i Trondheimsregionen – Torbjørn Berg Strømstad

Luftfartsforum – Berit Rian

I salen: Vi må samarbeide.

Hvordan tjene mye mer penger på reiseliv? Bergen ga politikerne i Trondheimsregionen oppskrifta under lysekronene på Hell.

ANDRE TEMA PÅ FELLES FORMANNSKAPSMØTE

Ny, høyteknologisk pasientjournal i Midt-Norge,
også kalt digital helseplattform. Helse-Midt-Norge og Trondheim kommune i førersetet med tilpasning til trønderske forhold, men flere kommuner deltar i utprøving. Skal innføres i 2021. Formål:

 • Raskere og sikrere håndtering av pasient-  og legemiddelinfo.
 • Bedre kvalitet i helsevesenet.

Presentasjoner om helseplattformen:

Helseplattformen – Marte Walstad

Helseplattformen – Sigrun Berge Engen

Helseplattformen – Carl-Jakob Midttun

I salen: Frykt for kostnader for kommunene – men ingen vei utenom. Dagens løsninger fases uansett ut.

Byvekstavtalen – Miljøpakke 4
Fem mrd. kr. ekstra fra staten til kollektiv, sykling og gåing fram til 2030. Stjørdal, Malvik og Melhus på vei inn i tillegg til Trondheim og Trøndelag fylkeskommune. De tre nye kommunene får rundt regnet 15 kroner inn for hver krone de må ut med til dette samarbeidet.

Byvekstavtalen – Henning Lervåg

«Super-Nils» krever samhandling.

Ny nasjonal transportplan – muligheter
Kostnadsoverskridelser på mange prosjekt, bompengeopprør flere steder – og behovet for et samstemt Trøndelag for å få litt mer av kaka.

Nasjonal Transportplan – Kirsti_Leirtrø

Revidert samferdselsfundament Trondheimsregionen

Næringsareal, status i Trondheimsregionen
Mye areal avsatt på lang sikt, men ikke så mange byggeklare tomter på kort sikt. Torgård/Heggstadmoen, Tulluan (Klæbu) og Stormyra (Stjørdal) viktige områder.

Næringsareal – Esther Balvers

Generelt om stoda i Trondheimsregionen

Status Trondheimsregionen – Bård Eidet

«Super-Nils» – Nils Arne Eggens alter ego (Kent Ranum) – stakk innom samlinga og var klokkeklar på at kommunene i Trondheimsregionen må skjerpe samhandlinga. Skråsikker analyse, energisk armbruk og omsvøpsløse ordrer som alltid fra den kanten.