Highlights from Hell – slik blir vi best

Hjernekraft og skattekister ligger og venter på kommunene våre, siden vi er nabo til Norges største produsent av gode hoder og ideer. Mer enn 100 deltok på Trondheimsregionens felles formannskapsmøte på Hell Scandic 17.-18.mars.

IMG_5014

Formål: Å styrke næringsutvikling til beste for hele regionen. Det kan skje ved at kommunene blir bedre til å samarbeide og til å utnytte unike muligheter i regionen.

Om mulighetene rett utenfor døra vår:
* NTNU-rektor Gunnar Bovim (bildet) ber kommunene ta kontakt og bruke den kunnskapen og kraften som finnes ved Norges største universitet.
* Ekspertise på teknologi lover over 2 milliarder kroner i skatteinntekter til kommunene i regionen hvert år – dersom vi lykkes med å doble antall teknologibedrifter og ansatte innen 2025. Disse bedriftene springer i stor grad ut av NTNU og Sintef.

Les mer i nyhetsbrevet Highlights from Hell.

Superkort fra samlinga:

NTNU som ressurs for kommunene
Eksperter i team tilbyr kommuner og andre oppdragsgivere studenter som kan løse skreddersydde oppdrag. Kommunene bruker denne muligheten for lite, ifølge rektor Gunnar Bovim. Du kan få en god løsning på et problem, eller du kan få en dårlig løsning. Men uansett oppnår kommunene refleksjon og de får studenter interessert i kommunen din. Disse studentene står for kompetanse vi konkurrerer om med andre regioner. Et konkret eksempel på oppdrag fra en kommune: «Hvordan kan vi legge til rette for en aktiv pensjonisttilværelse?»

NTNU Bridge formidler studenter til arbeidsgivere. 1600 studentprofiler ligger i databasen. Her kan kommunene registrere seg som arbeidsgivere og spisse sine behov på jakt etter ung og spennende kompetanse.

Bovim oppsummert: NTNU ønsker å bli en enda bedre partner for nærings- og samfunnsliv. Bruk oss!

Nye tekno-bedrifter som skattekiste for kommunene
Herbjørn Skjervold leder Næringsforeningens fagråd for kommersialisering av teknologi – altså arbeidet med å gjøre butikk ut av smarte ideer.

Skjervold oppsummert: Kommunene må jobbe mer med innovasjon, det er like viktig i offentlig sektor som i næringslivet. 24 000 kommunalt ansatte i regionen og innkjøp for mange milliarder årlig er en ressurs vi må bruke bedre for  vekst og nyskaping. Kommunene må etablere en egen gründerstrategi. Lykkes vi med å skape 10 000 flere arbeidsplasser i teknologibedrifter innen 2025, vil det gi over 2 milliarder kroner ekstra i skatteinntekter til de ti kommunene hvert år. En gullkantet avkastning.

I dag har vi drøyt 550 teknologibedrifter med litt over 10 000 ansatte. Skjervold tror vi klarer å doble antall bedrifter, mer usikker på om vi er flinke nok til å doble antall ansatte. Men det er mulig.

En ekte gründer; tenk nytt – tenk stort!
Seriegründer Borger Ljosland har gjort smarte ideer til god butikk i praksis. Slik skapes både framskritt og inntekter til samfunnet. Ljoslands råd i kortversjon:

 • Evnen til nye ideer er noe av det viktigste vi har. Vi må gi ideene i denne regionen et fortrinn.
 • Dere kjenner problemene som skal løses, men tenker for tradisjonelt for å løse dem.
 • Ny teknologi finnes allerede. Dere må hjelpe til slik at samfunnet tar den i bruk.
 • Framtida er mer automatisering, roboter, droner og førerløs transport. La oss tenke stort og lansere Trondheim som den første byen i verden som automatiserer all offentlig transport.

Og så næringsraealer – ned på jorda
Øyvind Christensen i NHP (Nordiske Handelsparker): Er enig i at vi muligens har nok næringsarealer målt i antall dekar (beregnet i IKAP), men tror ikke alle er attraktive nok til at vi får de etableringene vi ellers ville fått. Noen stikkord:

 • Flere områder trenger ny veg for å bli interessante.
 • Frykter at feks Sveberg i Malvik blir for dyrt.
 • Kan Norsk Stål flytte fra Nyhavna til nye arealer i Skaun?
 • Viktig med store arealer for å skape klynger. Virksomhet trekker til seg annen virksomhet etter gode naboer-prinsippet; dvs foretak har gjensidig nytte av å ligge nær hverandre.
 • Næringsarealene våre er 2-3 ganger dyrere enn ved København/Gøteborg.
 • Torgård er regionens viktigste næringsområde.
  * Med godsterminal der må vi ha mer areal sør for Trondheim.
  * Uten avklaring om/når godsterminal kommer, ligger området låst.