Tre av fire tror kommuner er slått sammen om fem år

  • Tre av fire politikere i Trondheimsregionen tror kommunen deres er slått sammen med andre om fem år.
  • Halvparten tror de ti kommunene i Trondheimsregionen har krympet til fire eller fem i 2020.

Det går fram av en spørreundersøkelse Trondheimsregionen gjennomførte blant medlemmer av formannskap og fylkesutvalg før et felles møte på Hell 21. og 22. august.  Ca 100 deltok på samlingen. 81 hadde svart på spørsmålene.

Fylkesmann Jørn Krog ga politikerne klar beskjed om at de skal prioritere arbeidet med kommunereformen – se lenger ned.

Ordførere Hell 21.08.14

Samlingen tok opp to tema: Næringsutvikling og kommunereform. På bildet over diskuterer ordførerne hvordan vi skal styrke konkurranseevnen i Trondheimsregionen, og bli bedre på å lage nye bedrifter og arbeidsplasser. Geirmund Lykke fra Trondheim (helt til venstre) steppet inn for Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes, ellers er ordførerpanelet komplett.

Stikkord fra den to dagers samlingen:

Atmel-grunder Alf-Egil Bogen, som står bak et av de største høyteknologiske eventyrene i Trondheim:
* Start i skolen. Dyrk skaperevnen til barna.
* Ved å lage en kultur for nyskaping kan Trondheimsregionen bli best i landet på næring.
* Begynn nå – ta elevene med på oppfinnerfestivalen Maker Faire på Torvet 29-30. august.

Berit Rian/Børge Beisvåg, Næringsforeningen i Trondheimsregionen:
* Vi må bli bedre til å gjøre butikk ut av teknologi.
* FoU-miljøene er ei gullgruve som bør gi oss høyere verdiskaping.
* Rekruttering av arbeidskraft er regionens største utfordring, ifølge næringslivet.
* Regionen må derfor bli mer attraktiv, blant annet ved å utvikle Trondheim sentrum og gode sentra i tettstedene.
* 95 prosent av bedriftene ønsker færre kommuner. Kommunegrensene er uviktige for dem.

Presentasjon Berit Rian.
Presentasjon Børge Beisvåg.

Bjørn M. Wiggen, eks-konsernsjef i Orkla, nå regional investor og samfunnsbygger via Salvesen & Thams:
* Vi bør satse der vi er best: 1. Teknologihovedstaden Trondheim. 2) Kystressursene havbruk og olje/gass.
* God infrastruktur viktig for å utvikle felles bo- og arbeidsmarked.
* Ikke ta næringsliv og arbeidsplasser for gitt.

Presentasjon Bjørn M. Wiggen.

Fylkesmann Jørn Krog, som skal passe på for staten at kommunene følger opp kommunereformen:
* Reformen er den viktigste jobben deres. Den avgjør hvor attraktivt Trøndelag blir for barnebarna våre.
* Reformen er en mulighet, ikke en trussel.
* Dere må tenke region og nasjon, ikke kommune – selv om det er vanskelig.
* Formålet er å lage et Trøndelag som gir oss flere innbyggere og nytt og mer næringsliv.
* Trondheim er motoren som gir alle andre vekstkraft i Trøndelag. Den som ikke innser det, har et problem.
* Jeg blir skuffet om noen setter inn motkrefter mot Trondheim.
* Dere skal komme med forslag til løsning på kommunereformen. Forslaget skal være godt begrunnet.
* Dere må vise politisk lederskap. Kommuner som blir sittende stille får besøk.

Presentasjon Jørn Krog.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik:
* Vi må diskutere grundig fordeling av oppgaver knyttet til en reform.
* Hvem skal gjøre hva? Skal fylkene bestå? Hvor havner kollektivtrafikken? Hvor store må kommunene være for å ta ansvar for feks videregående opplæring? Er byfylker en løsning?
* Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag bør slås sammen. Prosessen er i gang.Kommunalminister Jan Tore Sanner sier ja på fem minutter hvis vi ber om godkjenning.

Presentasjon Tore O. Sandvik.

Tre ordførere fortalte suksesshistorier fra lokalt næringsliv:

Ove Vollan, Rissa.
Jorid Jagtøien, Melhus.
Gunnar H. Lysholm, Orkdal.