Slik pendler vi: Se detaljer for alle kommunene

Busspendling2Malvik og Stjørdal øker mest på innpendling i prosent av kommunene i regionen. Orkdal har økt mest på utpendling siden år 2000. Det viser tall oppdatert til og med 2012. Bare Trondheim har flere innpendlere enn utpendlere av kommunene.

Melhus har størst netto utpendling med 3 443 flere ut- enn innpendlere, etterfulgt av Malvik (3 318) og Skaun (2 303). Her er lenke til tabell for nettopendling i alle kommuner.

Dette materialet er mer detaljert enn det vi har lagt ut tidigere. Helt nederst finner du lenker til tabeller for hver kommune. De viser pendling internt i Trondheimsregionen og til og fra de fem viktigste pendlerkommunene utenfor regionen.

Først noen enklere oversikter.
Antall innpendlere til kommunene i Trondheimsregionen:

Kommune 2000 2012 Vekst
 Trondheim  22 698  27 315  32 prosent
 Rissa  383  506  32 prosent
 Orkdal  969  1 637  69 prosent
 Midtre Gauldal  445  637  43 prosent
 Melhus  1 125  1 627  45 prosent
 Skaun  261  331  27 prosent
 Klæbu  298  472  58 prosent
 Malvik  698  1 662  138 prosent
 Stjørdal  1 442  3 206  122 prosent
 Leksvik  243  251  3 prosent


Antall utpendlere fra kommunene i Trondheimsregionen:

Kommune 2000 2012 Vekst
Trondheim 8 732 11 655 33 prosent
Rissa 683 834 22 prosent
Orkdal 1 174 1 753 49 prosent
Midtre Gauldal 681 975 43 prosent
Melhus 3 784 5 070 34 prosent
Skaun 1 825 2 634 44 prosent
Klæbu 1 859 2 327 25 prosent
Malvik 4 149 4 980 20 prosent
Stjørdal 2 691 3 765 40 prosent
Leksvik 418 512 22 prosent

Pendling Trondheim.
Pendling Rissa.
Pendling Orkdal.
Pendling Midtre Gauldal.
Pendling Melhus.
Pendling Skaun.
Pendling Klæbu.
Pendling Malvik.
Pendling Stjørdal.
Pendling Leksvik.