Da er vi 276 335 i Trondheimsregionen

Flyfoto Stjørdal

Trondheim by og kommunene rundt har vokst i nøyaktig samme takt det siste året. Skaun er er fortsatt raketten i regionen. Det viser statistikk for første kvartal 2014. Bildet er fra Stjørdal, som nå har 22 702 innbyggere.

Veksten i Trondheim og i de andre kommunene samlet endte på 1,3 prosent de siste 12 månedene, men variasjonen er stor kommunene imellom.

Fremdeles skyter Skaun fart. Kommunen er vekstkommunen i særklasse med 3,9 prosent økning på 12 måneder. Vekstraten er tre ganger så høy som i storbyen Trondheim.

Stjørdal og Malvik vokste litt fortere enn Trondheim, mens Melhus bare fikk 34 flere innbyggere det siste året, noe som tilsvarer 0,7 prosent opp.

Både Trondheimsregionen og Trondheim har vokst mindre enn regionene/storbyene Oslo, Bergen og Stavanger. Veksten i Trondheimsregionen samlet har avtatt litt på grunn av utflating i Trondheim.

Folketallet iTrøndelag utenom Trondheimsregionen sto nesten stille det siste året; opp 0,3 prosent.

Fødselsoverskudd, særlig på grunn av rekordlav dødelighet, bidro mest til økningen i byen. Innvandring sto for en litt mindre andel, mens innenlands innflytting utgjør relativt lite.

Kommune Vekst siste år Vekst antall 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/4 2014
Skaun 3,9 prosent 278 78 7 470
Malvik 1,4 prosent 187 9 13 380
Stjørdal 1,4 prosent 307 19 22 702
Trondheim 1,3 prosent 2 377 622 182657
Orkdal 1,0 prosent 119 36 11 664
Leksvik 0,9 prosent 31 – 8 3 547
Midtre Gauldal 0,9 prosent 59 6 6 367
Klæbu 0,8 prosent 45 22 5 992
Rissa 0,4 prosent 28 32 6 678

Les mer om folketall.