2018: Laveste fødselstall siden 1987

Trondheim by vokste raskere enn Oslo, Bergen og Stavanger i 2018. Men ikke på over 30 år er det født så få barn i Trondheimsregionen som nå. Så får vi se om Ernas nyttårstale for økt reproduksjon gjør susen…

Hit kommer for få fødende kvinner. Foto: St. Olavs hospital.

Blant kommunene rykket Orkdal opp i veksttoppen rett bak Trondheim. Den nye kommunen Indre Fosen krympet raskt i sitt første år etter fusjonen mellom Rissa og Leksvik og tippet under 10 000.

Noen nøkkeltall for 2018:

  • Trondheimsregionen har 293 416 innbyggere etter å ha vokst  med drøyt 3000 og 1,1 prosent.
  • Av storbyregionene vokste Oslo raskere (1,3), mens folkeveksten i Stavanger var 0,7 og i Bergen 0,5 prosent.
  • 3022 barn kom til verden i de ni kommunene i regionen. Vi må tilbake til tida før Berlinmurens fall for å finne slappere forplantning.
  • De åtte kommunene rundt Trondheim passerte 97 000 innbyggere etter en vekst på 0,4 prosent.
  • Trøndelag utenfor Trondheimsregionen sto nesten på stedet hvil med pluss 0.1 prosent.

Trondheim som motor i regionen, har nå 196 159 innbyggere etter å ha økt med 2658 i 2018. Men også i storbyen fødselstallene lave. 2018 var dårligst siden 2003.

Storbyvekst 2018:
Trondheim  +1,4 %
Oslo             +1,1%
Stavanger    +0,7%
Bergen         +0,5%

Flere detaljer på sida om befolkning

Tabell som viser utvikling for kommunene:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall Siste kvartal Folketall 1/10 2018
Trondheim 1,4 prosent 2658    710 196 159
Orkdal 1,3 prosent   153      17   12 086
Skaun 1,1 prosent     89      10      8 231
Melhus 0,8 prosent   138      11    16 562
Malvik 0,6 prosent     82      33    14 040
Stjørdal 0,3 prosent     64   – 22    24 028
Midtre Gauldal 0,3 prosent     21      20       6 246
Klæbu – 0,6 prosent  – 18   –  7       6 076
Indre Fosen – 1,0 prosent – 101   – 14       9 988