Omegnskommunene vokste med 300

Flyfoto 21 Sveberg krympetFolketallet i Trondheim sank, mens kommunene rundt byen vokste med til sammen 300 i andre kvartal i år. Nedgangen på 232 i Trondheim har trolig sammenheng med en opprydding i folkeregisteret.

Samlet for de siste fire kvartalene har imidlertid Trondheim vokst med 2790 og regionen med 4229 innbyggere.

De ti kommunene i Trondhemsregionen hadde 272 869 innbyggere ved utgangen av andre kvartal.

Malvik (bilde fra Sveberg) har vokst fortest det siste året, litt raskere enn Skaun. Også Stjørdal har hatt sterkere prosentvis vekst i folketallet enn Trondheim.

  • Innvandring fra utlandet har vært særlig viktig for Trondheim, Rissa, Midtre Gauldal og Leksvik, men netto innvandring har gått ned de to siste kvartalene.
  • For Skaun er innenlands innflytting viktigst. Det samme gjelder nå Malvik.
  • I Klæbu har norsk innflytting gått fra pluss til minus.
  • Regionen har hatt en samlet vekst på 1,6 prosent det siste året. For resten av Trøndelag var veksten 0,5 prosent.
  • De siste årene har folkeveksten ligget på ca 3 000 per år i Trondheim og ca 1 400 i omegnskommunene.
  • Stavangerregionen (2,1 prosent) vokser hurtigst av storbyregionene.
  • Oslo (1,8 prosent) vokser raskest av storbykommunene.

I dette notatet kan du studere detaljene.

Tabellen under viser er utviklingen i de ti kommunene våre siste fire kvartal:

Kommune Vekst siste år Folketall 1.juli
Malvik 2,5 prosent 13 230
Skaun 2,4 prosent 7 234
Stjørdal 1,8 prosent 22 543
Trondheim 1,6 prosent 180 048
Melhus 1,5 prosent 15 764
Midtre Gauldal 1,4 prosent 6 291
Orkdal 1,4 prosent 11 601
Rissa 0,5 prosent 6 659
Klæbu 0,3 posent 5 975
Leksvik 0,2 prosent 3 524