Folketallene: Ny rekordvekst i Skaun

Mediene fokuserte på at Stjørdal vokste mer enn Trondheim siste kvartal da nye folketall forelå. Men vekstvinneren i Trondheimsregionen er fortsatt Skaun. De siste 12 månedene har naboen til Trondheim vokst med 4,3 prosent. På de neste plassene, langt bak, følger Malvik og Trondheim med 1,5 prosent vekst i løpet av ett år.

Buvika Skaun

Bildet er fra Buvika i Skaun, med boligbygging og tilflytting i stor fart. Andelen pendlere til Trondheim øker i takt med innbyggertallet. Skaun hadde 7 234 innbyggere for ett år siden, og har 7 546 nå.

I regionen samlet økte folketallet med 372 i andre kvartal 2014. Det siste året er veksten på nærmere 4 000. Vi er nå 276 707 innbyggere i de ti kommunene.

Færre kommuner
På det felles formannskapsmøtet i regionen 21-22. august påpekte fylkesmann Jørn Krog at folkemengden ikke tilsvarer noen spesielt stor by. Fylkesmannen har ansvaret for å sikre framdrift i arbeidet med kommunereformen i Sør-Trøndelag. Vi skal bli færre, større og mer slagkraftige enheter. Halvparten av politikerne våre tror ti kommuner har blitt til fire eller fem i 2020. Les her: Reformen er jobb nummer 1, ifølge staten.

Oslo og Stavanger vokser fortere
Trondheimsregionen vokser nå litt mindre enn storbyregionene vi konkurrerer med om kompetent arbeidskraft, nye bedrifter og verdiskaping:
Oslo og Stavanger: 1,8 prosent.
Bergen: 1,5 prosent.
Trondheimsregionen: 1,4 prosent.

Internt i regionen er målet at kommunene over tid skal fordele veksten mellom seg. Svingningene er store fra år til år, men Trondheim og resten av kommunene sett under ett vokser ganske likt.

Klæbu og Rissa har tatt minst for seg av veksten i regionen det siste året. Sett over flere år har Leksvik, Rissa og Midtre Gauldal hatt svakest utvikling. 

Innvandring er et viktig bidrag til folkeveksten i Trondheimsregionen. Innvandring betyr nå aller mest i Trondheim og Leksvik. Skaun henter innbyggere fra andre kommuner innenlands.

Les mer om utvikling i folketall.

Denne tabellen rangerer kommunene etter vekst gjennom fire siste kvartal: 

Kommune Vekst siste år Vekst antall 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/7 2014
Skaun 4,3 prosent 312 76 7 546
Malvik 1,5 prosent 201 51 13 431
Trondheim 1,5 prosent 2692 83 182 740
Stjørdal 1,2 prosent 267 108 22 810
Midtre Gauldal 1,1 prosent 67 – 9 6 358
Leksvik 1,0 prosent 35 12 3 559
Melhus 0,8 prosent 132 18 15 986
Orkdal 0,8 prosent 91 28 11 692
Klæbu 0,4 prosent 15 8 6 000
Rissa 0,2 prosent 16 – 3 6 675