Vi er snart 280 000: To kommuner ble mindre i 2014

Folketallet i Trondheimsregionen økte med 3 479 i 2014. Vi var 279 234 innbyggere ved årsskiftet. Men to av de ti kommunene våre opplevde nedgang i folketallet i fjor; Midtre Gauldal (bildet) og Leksvik havnet på minussida.

Støren 2

Kontrasten er sterk til Skaun som fortsetter å vokse i rekordfart – med 3,7 prosent i 2014. Kommunen har ambisjoner om fortsatt betydelig økning i folketallet.

Pendlerstatistikken viser at en stor del av de nye innbyggerne jobber i Trondheim. Trondheim bikker nå 185 000 innbyggere og har i tillegg flere tusen studenter som er folkeregistrert andre steder. Trondheim vokste hurtigere enn Bergen og Stavanger i fjor, men ikke så fort som Oslo.

Folketallet i storbyen vår økte nok en gang med rundt regnet 3 000 på ett år.

Les mer om utvikling i folketall. Les om prognoser for kommuner og skolekretser fram til 2050.

Denne tabellen rangerer kommunene etter vekst gjennom fire siste kvartal:

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/1 2015
Skaun  3,7 prosent   276 56   7 668
Trondheim  1,6 prosent   2925 356 184 960
Stjørdal  1,2 prosent   274 39  22 975
Malvik  0,9 prosent   127 37  13 498
Orkdal  0,8 prosent   94 17  11 722
Melhus  0,5 prosent   72 36  15 916
Rissa  0,5 prosent   30 – 6   6 676
Klæbu  0,4 prosent   25 – 17   5 995
Midtre Gauldal – 0,4 prosent – 25 – 19   6 336
Leksvik – 1,4 prosent – 49 – 38   3 506