Mange flytter til Trondheimsregionen


Trondheimsregionen hadde et flytteoverskudd på over 2000 det siste året.  Tilflyttinga har vært høy siden 2005.

Trondheim vokser fortest av kommunene våre for tida og gjorde et byks med over 1200 flere borgere siste kvartal. Innbyggertallet passerer 200 000 ved sammenslåinga med Klæbu ved årsskiftet, men byen ville ha nådd denne milepælen ganske snart uansett. Ved utgangen av september var folketallet over 198 000.

I Trondheimsregionen samlet har vi blitt 3229 flere det siste året. Med dagens vekst og et folketall på 295 897 når vi 300 000 i løpet av 2021 – muligens allerede neste år. Det bor altså rundt regnet 200 000 i Trondheim og 100 000 i omlandskommunene.

Kort om status etter tredje kvartal 2019:

  • Trondheim har overtatt for Skaun som kommunen i regionen med hurtigst vekst – 1,4 prosent siste fire kvartal.
  • Stjørdal opplever nesten stopp i veksten etter en lang oppgangsperiode. Innenlands tilflytting bremser.
  • Indre Fosen fortsetter å miste innbyggere.
  • Osloregionen (1,4 prosent) hadde sterkere vekst enn Trondheimsregionen (1,1) det siste året. Deretter følger Stavangerregionen (0,9) og Bergensregionen (0,6).
  • Trøndelag utenom Trondheimsregionen hadde nedgang i folketallet for første gang på over ti år.
  • Fødselstallene er fortsatt lave.
Kommune Vekst siste år Vekst  antall Siste kvartal Folketall 1/10 
Trondheim   1,4 prosent 2 770    1 280   198 219
Skaun   1,1 prosent      36           3      8 308
Malvik   1,0 prosent    134         58     14 141
Orkdal   0,9 prosent    104         49     12 173
Melhus   0,6 prosent    102         26     16 653
Klæbu   0,6 prosent      36        – 5       6 119
Stjørdal   0,1 prosent      36         39    24 086
Midtre Gauldal   0,0 prosent     – 3      – 33       6 223
Indre Fosen – 0,4 prosent   – 37        – 5       9 975

Flere detaljer: Endringer i folkemengden.