Vi er 278 773: Skaun og Trondheim øker raskest

Folketallet i Trondheimsregionen økte med 2 066 siste kvartal. Vi har nå passert 278 000 innbyggere. Trondheim (+ 1 864) er selvsagt motoren i regionen. Men nesten like selvsagt etter hvert: Skaun (3,7 prosent) vokser hurtigst. Orkdal (bildet under) passerte 11 700 innbyggere i høst, men vokser ikke mer på et år enn hva den mindre naboen Skaun gjør på et kvartal.

Orkdal

Regionen:
Trondheimsregionen samlet hadde en vekst på 1,5 prosent de fire siste kvartalene. Det er mindre enn Oslo (1,9) og Stavanger (1,7), men litt mer enn Bergen (1,4 prosent).

Storbyen:
Trondheim er både dynamo og magnet i Trøndelag. Det viser denne fordelingen av veksten fire siste kvartal:
* Trondheim vokste med 1,7 prosent.
* Randkommunene i snitt vokste med 1,0 prosent.
* Resten av Trøndelag vokste med 0,3 prosent.

Kommunene våre:
Alle de ti kommunene i Trondheimsregionen har flere innbyggere nå enn for ett år siden. Men i siste kvartal opplevde både Melhus, Midtre Gauldal og Leksvik en liten tilbakegang.

Les mer om utvikling i folketall. Les om prognoser for kommuner og skolekretser fram til 2050.

Denne tabellen rangerer kommunene etter vekst gjennom fire siste kvartal: 

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/10 2014
Skaun 3,7 prosent 271 66 7 612
Trondheim 1,7 prosent 3091 1864 184 604
Malvik 1,1 prosent 149 30 13 461
Stjørdal 1,1 prosent 251 108 22 918
Orkdal 0,7 prosent 67 13 11 705
Rissa 0,6 prosent 40 7 6 682
Klæbu 0,6 prosent 34 12 6 012
Midtre Gauldal 0,5 prosent 33 -3 6 355
Melhus 0,4 prosent 70 -16 15 880
Leksvik 0,4 prosent 14 -15 3 544