Trondheimsregionen passerte 275 000 i fjor

De ti kommunene i Trondheimsregionen vokste med 3 600 innbyggere i 2013. Samlet folketall i regionen er for første gang over 275 000. Vi nådde 275 485. Bildet er fra Malvik, som passerte 13 000.

Flyfoto Malvik

Veksten i regionen fordeler seg slik:
Fødselsoverskudd: 1606.
Netto innvandring fra utlandet: 1335.
Netto innflytting fra andre deler av Norge: 631.

Les rapport om folketall i 2013.

Trondheim hadde 182 035 innbyggere ved årsskiftet. Byen vokser fortsatt fort, men vi må tilbake til 2005 for å finne lavere vekst i løpet av fire kvartal enn fjoråret (1,3 prosent). Noe skyldes statistikkføring. Folkeregistret rydder fortsatt opp i et etterslep for registrert utvandring. Oslo og Bergen hadde sterkere byvekst enn Trondheim i 2013, Stavanger litt lavere.

  • Skaun samler fremdeles nye innbyggere i rekordfart. Antall skauninger økte med 249 i løpet av 2013. Det tilsvarer hele 3,5 prosent vekst i folketallet.
  • Også Malvik (2,2 prosent), Midtre Gauldal (1,5) og Stjørdal (1,4) vokste fortere enn storbyen Trondheim i fjor.
  • Rissa er den eneste av kommunene i Trondheimsregionen med nedgang i folketallet i 2013. Den var marginal.

Trondheimsregionen samlet tapte terreng i 2013 bak de tre andre storbyregionene:
Stavangerregionen: 1,8 prosent.
Osloregionen: 1,7 prosent.
Bergensregionen: 1,6 prosent.
Trondheimsregionen: 1,3 prosent.

Slik gikk det med kommunene våre i 2013:

 Kommune Vekst 2013 % Vekst 2013 antall Folketall 1/1 2014
 Skaun 3,5 249 7 392
 Malvik 2,2 286 13 371
 Midtre Gauldal 1,5 95 6 361
 Stjørdal 1,4 304 22 683
 Trondheim 1,3 2 348 182 035
 Melhus 1,1 165 15 844
 Orkdal 0,9 109 11 628
 Leksvik 0,7 24 3 555
 Klæbu 0,5 31 5 970
 Rissa – 0,1 – 6 6 646