Ny industri – folk flytter til Orkland

Norsk Kylling har startet produksjon i ny fabrikk på Orkanger med ca 230 ansatte.

Trondheimsregionen vokser fremdeles raskere enn Oslo og de andre storbyregionene. i Norge. Blant enkeltkommunene får Orkland flere innbyggere etter etablering av mer industri.

I løpet av kort tid har Isfjord Norway og Norsk Kylling flyttet til Orkanger med godt over 400 arbeidsplasser. Veksten har kommet  sentralt i den sammenslåtte kommunen.

Bare Trondheim og Melhus hadde sterkere vekst enn Orkland fire siste kvartal. Midtre Gauldal, som mistet Norsk Kylling, har nå størst prosentvis nedgang. Midtre Gauldal kommune jobber hardt med å legge til rette arealer for ny virksomhet. Isfjord flyttet fra Trondheim.

Skaun var vekstvinner gjennom mange år, men har stagnert. Skaun åpner for mer boligbygging i håp om å få fart på tilflyttinga igjen. Nedgangen fortsetter for Indre Fosen.

Trondheim nærmer seg 210 000 innbyggere. De sju omlandskommunene i regionen er ikke så langt unna å runde en milepæl på 100 000 – se nederst i tabellen under.

Detaljer og lettlest grafikk her

Kommune
Siste 12 mdr prosent
Siste 12 mdr antall
Folketall 01.10.2021 
Trondheim   1,3 %  2 787   209 802
Melhus   1,1 %      90     17 060
Orkland   0,7 %     119     18 419
Malvik   0,5 %      68     14 320
Stjørdal   0,2 %       58     24 268
Skaun – 0,1 %       – 7       8 370
I. Fosen – 0,7 %     – 70       9 929
M. Gauldal – 1,0 %     – 64       6 185
Regionen   1,0 %  3 081   308 353
Omlandskommuner   0,3 %      294      98 551

Trondheimsregionen skilte seg ut i med netto innflytting også i perioden med korona-tiltak. Antall fødsler økte her som andre steder. Innvandringa er nå tilbake på samme nivå som før pandemien. Osloregionen med 0,8 prosent og Bergensregionen med 0,6 % har fortsatt lavere vekst enn vår region.

Trøndelag
Mønsteret er det samme som før i Trøndelag – veksten avtar jo lenger vekk du kommer fra Trondheim. Den er negativ i Trøndelag utenfor Trondheimsregionen. Siste fire kvartal:

Trondheim + 1,3
Trondheimsregionen + 1,0
Regionen utenom Trondheim + 0,3
Resten av Trøndelag –  0,1