Uenighet om fire felt og jernbane her

Malvik (12)

Dette er Malvik. Skal det bygges fire-felts motorvei her, og skal det skje før utbygging av fire felt på E6 Melhus-Oppland?

Skal Trondheimsregionen fortsatt prioritere jernbane nord for Trondheim? Skal et dobbelt løp gå langs sjøen eller i tunnel dypt under bakken du ser på bildet?

EUs tunneldirektiv og statens selskap Nye Veier AS reiser det som er alvorlige dilemma i noen sine øyne og et luksusproblem i andres.

Dilemma: Når staten prioriterer fire felt Ranheim-Værnes svekker det den planlagte satsinga på jernbane på samme strekning, slik det tidligere var politisk enighet om. Fire felt vil gi økt biltrafikk. Det gjør det verre å klare statens nullvekstmål. Nullvekstmålet forutsetter at personbiltrafikken IKKE skal øke hvis Trondheim skal få mer penger til buss og sykkel.

Luksusproblem: Nye Veier betyr penger til rask utbygging av E6 både nord og sør for Trondheim (Melhus-Oppland). Begge prosjektene står høyt på selskapets liste. Jernbanen vil uansett ikke ta unna forventet trafikkvekst på Ranheim-Værnes, og vi vet ikke når dobbeltspor kommer.

Dette var hete tema på regionrådets møte på Støren 15. april. Stjørdal/NT fylke sto på luksusproblem-sida, Trondheim/Melhus/ST fylke frontet dilemma-synet.

Direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS stimulerte debatten ved blant annet å vise til at:

  • Beregnet samfunnsnytte på Ranheim-Værnes er mye høyere enn Melhus-Oppland.
  • Utbygging av veg gir mye mer biltrafikk – med Kristiansand-Grimstad som eksempel.
  • Nye Veier skal bygge mer veg raskere og mer helhetlig – har ikke ansvar for nullvekstmålet.

Diskusjonen gikk friskt også om hva som skal skje med bommen på Ranheim når dagens E6 Øst er nedbetalt rundt 2023. Rita Ottervik, Trondheim: Den skal stå og pengene skal gå til Miljøpakken. Ellers klarer vi ikke nullvekstmålet.

Entusiastene for Ranheim-Værnes må skaffe bompenger til fire felt mellom tunneleneRanheim-Værnes. Tunnelene betaler staten.

Les også nyhetsbrev fra møtet.