Glede og harme over E6-planer

e6-melhusSelskapet Nye Veier AS varsler at E6 Øst (Ranheim-Åsen) kan få byggestart i 2019, mens E6 Sør (Mehus-Ulsberg) raser nedover på prioriteringslista.

Glede i øst og sinne i sør.

E6 Sør er nå rangert som nummer 10 av de 11 strekningene i Nye Veiers portefølje. Det kan bety ny veg om 15 år, i 2030/2031. – Ikke akseptabelt, sa både Melhus-ordfører Gunnar Krogstad og avtroppende kommunalråd for Høyre i Trondheim, Yngve Brox, på regionrådets møte i Klæbu 16. desember.

Der presenterte Nye Veier en oppdatert prioritering av prosjekter.

Selskapet planlegger rekkefølge for utbygging basert på samfunnsøkonomiske beregninger av kostnader og nytte. Tidsgevinst slår hardt ut i disse regnestykkene. Analysene tyder altså på at det er relativt lite å hente på å bygge ut Melhus-Ulsberg – til manges overraskelse.

– Vi må se på om vi kan kutte kostnader og gjøre endringer som får opp hastigheten på Melhus-Ulsberg, sa Nye Veier-direktør Finn Aasmund Hobbesland på møtet. Hastighet i denne sammenhengen er farten på trafikken.

Nye Veier har fått i oppdrag av regjeringen å bygge mer veg raskere og for mindre penger. Modellen ser ut til å slå uheldig ut for E6 Sør, som det lenge var lokalpolitisk enighet om å prioritere foran E6 Øst. Ranheim-Åsen scorer bedre på kost-/nyttebergningene. Strekningen er rangert som nummer 5 av de 11 som Nye Veier har fått ansvaret for.

Regionrådet ellers:

  • Omegnskommunene kan bli med i neste utgave av Bymiljøavtalen, fra 2018. Hva må de gi og hva får kommunene igjen – hvis de ønsker å delta? Kravet fra staten er nullvekst i personbiltrafikken i storbyregionen.
  • Trondheimsregionen har vedtatt en revidert Strategisk næringsplan. Nå skal kommunene ta stilling til den.
  • Vi fortsetter å lage videoer om suksesshistorier fra regionen. På fronten på vår egen nettside eller på teknologihovestaden.no kan du feks se hvordan vi lærte Ronaldo å løpe mer, at mikrobrikker fra Trondheim finnes i mobiltelefoner verden over og hvordan forskningsmiljøet vårt tiltrekker seg hjerneforskere fra hele kloden.

Les mer fra møtet i dette nyhetsbrevet: Bompenger, bymiljø og E6 Sør

Du finner presentasjoner på møtesida vår.