Godsterminal: Ja og nei i kommunene

Noen jubler, andre lover kamp mot ny godsterminal på Søberg. Reaksjonene varierer fra kommune til kommune og fra parti til parti etter Regjeringens beslutning om såkalt delt løsning sør.

Brattøra

Godsterminalen på Brattøra (bildet) skal komme i ny og større utgave sør for Trondheim. Søberg i Melhus eller Torgård i Trondheim blir etter alt å dømme det nye knutepunktet for gods med bil og bane. Orkanger tar mesteparten av havnetrafikken med en slik løsning.

Beslutningen betyr stopp for videre utredning av kombinert terminal i Malvik eller Stjørdal – Midtsand og Hell/Muruvik. Her er noen av reaksjonene hentet fra lokalaviser i regionen:

Melhus og Midtre Gauldal (Trønderbladet):
Ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus vil ikke ha godsterminal på Søberg på grunn av støy, støv og tap av dyrkajord. Ordfører Erling Lenvik i Midtre Gauldal synes derimot Søberg er et godt alternativ som vil gi positiv utvikling i hele dalføret.

Daglig leder Hans Petter Øien Kvam i næringsforeninga på Melhus sier ja til Søberg. Næringsforeninga inviterer til studietur til Ganddal-terminalen ved Stavanger.

Folkeaksjonen «Ja til sagabygda – nei til godsterminal» lover å slåss videre mot terminal på Søberg. Aksjonen mener en delt terminal – ikke kombinert med havn – er lite framtidsrettet, og er også mot Torgård.

Malvik (Malvikbladet):
Malvik kommunestyre har sagt nei til terminal i Muruvik eller på Midtsand.

Leder Anne S. Mostervik i Malvik Arbeiderparti er svært glad og ønsker nå å få frigitt arealer til tursti langs sjøen. Kirsti Hamre Nilsen, gruppeleder i Malvik Høyre, gir også uttrykk for glede over at Malvik slipper godsterminal og havn.

Terje Hansen i Malvik FrP er uenig. Hansen mener delt løsning bare er å skyve et problem foran seg i 20 år. Han mener det eneste rette er en felles terminal for bil, båt og bane nær flyplassen.

Folkeaksjonen Malvis Beste, derimot, jubler: – En stor seier! sier Oddbjørn Sæther til Malvikbladet etter at Regjeringen peker på tomter sør for Trondheim for godsterminal og Havn.

Stjørdal (Stjørdalens Blad):
Avisa i Stjørdal presenterer nyheten under følgende tittel: «Ingen monsterhavn».

Folkeaksjonen for vern av Hellstranda jubler akkurat som den tilsvarende aksjonen i Malvik: – Det betyr at vi har vunnet denne avgjørende runden. Men Regjeringen nevner ikke Hell i det hele tatt i sin pressemelding. Dermed bør vi holde beredskapen. Det kan komme flere runder, mener Tommy Reinås i folkeaksjonen.