Torgård eller Søberg? Og lær mer om kommunen din

Torgård 1

Kommer ny godsterminal på Torgård (bildet) eller Søberg? Snart har vi svaret. Over ser du Torgård-området i retning Klæbu.

Ny terminal for godstrafikk var en av sakene da regionrådet møttes 19. september. Trondheimsregionen vedtok samtidig et mål om å doble antall jobber og antall bedrifter innen teknologi fram til 2025. 10 000 ansatte i dag skal bli til 20 000 om ti år. IKAP 2 ble også sendt ut på høring.

Les mer fra møtet i dette nyhetsbrevet.

Ny og viktig kunnskap
IKAP 2 beskriver hvordan vi skal bygge og bo. Kommunene skal behandle et forslag til ny felles arealplan innen 15. desember. Du finner informasjon om planen på IKAP 2-sidene.

Her inngår også et omfattende kunnskapsgrunnlag om belfolkning, bolig, transport og næring i kommunene våre. Det er viktig stoff. Noen få stikkord:

  • Familiestruktur: Trondheim har desidert flest aleneboende. Malvik og Klæbu har størst andel par med store barn av kommunene våre.
  • Innvandring: Trondheim er – ikke overraskende – det fargerike fellesskapet i regionen.  Midtre Gauldal har klart størst andel innvandrere fra Europa. Skaun har minst innvandring.
  • Boligtyper: Trondheim har mindre enn 25 prosent eneboliger. Rissa, Leksvik, Midtre Gauldal, Melhus og Malvik har alle over 70 prosent eneboliger i boligmassen.
  • Bygging av boligtyper siste ti år: Andelen blokkbebyggelse er størst i Klæbu, Malvik og Stjørdal – natuirligvis nest etter Trondheim. Melhus har en lite urban boligstruktur trass i vekst og nærhet til Trondheim.
  • Hvor klimariktig bor vi 1?
    I Trondheim bor 79 prosent maks 500 meter fra kollektivtilbud. Deretter kommer Klæbu (45) og Malvik (35). I Melhus bor bare 13 prosent nær kollektiv.
  • Hvor klimariktig bor vi 2?
    I Trondheim bor 68 prosent i gå-/sykkelavstand (1500 meter) fra sentrum. Deretter kommer Klæbu (49) og Orkdal (42).  I Melhus bor 19 prosent så nær sentrum, og i Midtre Gauldal 17 prosent.

Kunnskapsgrunnlaget forteller også om blant annet pendling og flytting mellom kommunene, boligpotensial (områder som ligger klare), bransjefordeling i næringslivet og ledige næringsarealer.

IKAP-prosjektleder Esther Balvers presenterte IKAP 2-utkastet og deler av kunnskapsgrunnlaget på møtet i Trondheimsregionen. Her er en kortversjon av den nye databanken.