Den smarte regionen: Vi har 554 tekno-bedrifter

EMGS2

67 nye teknologiselskaper oppsto i Trondheimsregionen i 2013. Mer enn 10 300 jobber nå i tekno-bransjen i regionen. Det viser Impello-analysen for 2014, en kartlegging av teknologisektoren i kommunene våre. Bildet er fra virksomheten til EMGS, som jakter olje og gass.

Både det politiske organet Trondheimsregionen og Næringsforeningen vedtok i fjor en ny hovedsatsing – kommersialisering av teknologi: Antall teknologiselskaper og antall ansatte i selskapene skal dobles innen 2025.

Analysen som ble lagt fram i dag (20. januar) viser at veksten fortsetter. Målet om dobling er hårete, men realistisk. Her er noen nøkkeltall fra rapporten.

Bedrifter og ansatte:

  • 554 teknologiselskaper var operative i Trondheimsregionen i 2013 (mot 510 i 2012).
  • 67 nye ble etablert, men en del falt fra slik at netto tilvekst var 44.
  • 10 318 jobbet i teknologiselskapene i 2014 mot 10 175 året før. (Ansatte-tall oppdateres raskere enn antall selskaper, derfor 2014-data her).

Et særtrekk ved Trondheimsregionen er betydningen FoU-miljøene har for nyskaping og nyetableringer.

Fra FoU:

  • 104 tekno-foretak har sprunget ut av NTNU, SINTEF og HiST de siste ti årene.
  • 82 av disse kommer fra NTNU.
  • 12 nye teknologibedrifter hadde sitt utspring i FoU-miljøene i 2013.

Bransjer:
IKT dominerer tekno-sektoren i Trondheimsregionen (46 prosent av bedriftene). Olje og gass står for 16 prosent.

Geografi:
Trondheim er hjemkommune for 486 av tekno-foretakene. Deretter følger vesle Leksvik (28) med sine sterke tradisjoner på området. Stjørdal (22) og Orkdal (17) er de eneste ellers med mer enn ti.

Størst og raskest i 2013:
Autronica (372 ansatte) er største arbeidsgiver foran Det norske, Powel, Atmel og Bredero Shaw.

EMGS (1 milliard) hadde størst omsetning foran Det norske, Autronica, Elkem Thamshavn og Nordic Semiconductor.

Norbit ITS i Trondheims vokste raskest i omsetning i 2013. Selskapet leverer brikker og annet utstyr til bomveger, og har 150 ansatte.

One Voice i Trondheim har vokst mest i perioden 2009-2013. One Voice er lite kjent for de fleste. Selskapet leverer datasystemer til nasjonal beredskap.

Noen blir rike:
Nyskaping kan gi både tap og gevinst. Salg er et tegn på suksess. 71 oppkjøp av teknologiselskaper er registrert i Trondheimsregionen siden 1996. Samlet kjent pris er 9,8 milliarder kroner. Hele ni oppkjøp ble registrert i fjor.

Næringsminiseren om Trondheimsregionen:
Impello-analysen inneholder også intervjuer med nøkkelpersoner i norsk næringsliv. Næringsminister Monica Mæland sier blant annet dette: » Forsknings- og innovasjonsmiljøene i Trondheimsregionen, både offentlig og private, betyr veldig, veldig mye for Norge. Det at man satser så tydelig på kvalitet i forskning, samarbeid mellom forskning og næringsliv og knoppskyting av nye bedrifter, vil bidra til at regionen vil klare å opprettholde sin historiske posisjon som et svært viktig teknologimiljø i Norge.»

Les hele rapporten her.