Tre av fire nordmenn: Trondheim er Norges tekno-hovedstad

Stedet for lyse ideer: Trondheim oppfattes som landets desiderte tyngdepunkt innen teknologi og forskning.

Debatten har rast: Kan Trondheim (og regionen) kalle seg teknologihovedstad når så mange studenter og oppstartedrifter drar til Oslo?

Svar: Et rungende ja, ifølge folk flest her i landet.
76 prosent av nordmenn ser på Trondheim som teknologihovedstaden i Norge. Det viser 2020-utgaven av den faste Omdømmeanalysen. Vi har aldri hatt høyere skår på spørsmålet.

Trondheimsregionen gruser Stavangerregionen (11 prosent), Osloregionen (9 prosent) og Bergensregionen (2 prosent) på spørsmål om hva som er landets teknologiske kraftsenter. Dette er altså inntrykket folk i alle deler av landet har av oss.

Undersøkelsen sammenligner de fire storbyregionene på en rekke områder knyttet til attraktivitet. Les hele rapporten: Omdømmeundersøkelse 2020

Oslo oppfattes som stedet for karriere
Omdømmet vårt er generelt godt, men på minussida ser vi fortsatt at folk anser Oslo som et langt bedre sted å finne en god jobb både for den enkelte og for par. Vi lekker da også kompetanse til den mye større Osloregionen. Diskusjonen går om hvor mye av lekkasjen det er realistisk å stoppe, og hvordan det best kan skje.

Vi er best på mest
Noen andre funn:

  • Vi blir sett på som klart beste sted for forskning og beste sted for samarbeid mellom forskning og næringsliv.
  • Som før blir vi rangert som landet studiested nummer 1.
  • Flere kan tenke seg å flytte til Trondheimsregionen enn til de andre regionene.
  • Flere kan tenke seg å jobbe her enn i de andre storbyregionene – hvis de må velge.
  • Vi oppfattes som tryggeste region å bo, og beste sted for barn å vokse opp.
  • Vi er ansett som nest beste reisemål – etter Bergen.

    Q-Free er ett av mange selskap som har brakt trøndersk teknologi ut til hele verden. Bilde fra Trondheimsregionens video om Q-Free.