Itj for å skryt, men…

Trondheimsregionen har 40 000 studenter, 5000 forskere/universitetsansatte og en Nobelpris i medisin. Ikke noe annet sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny viten per innbygger enn hos oss. Ved hjelp av kunnskapsmiljøene går Trondheimsregionen først inn i framtida.

Mosers
Internasjonal forskerby
I Trondheimsregionen bor det 57 forskere per 1000 innbyggere. Tilsvarende for Norge som helhet er 12 av 1000 og for Europa ni av 1000. Vi er et åpent samfunn tett knyttet til verden rundt oss. NTNU har 3500 internasjonale studenter fra over 100 forskjellige land. Sintef-ansatte har 75 ulike nasjonaliteter.

Et godt sted for gode hoder
Hjernekraften ved NTNU og Sintef skaper vekst, velstand og spennende arbeidsplasser. Siden 2011 har  150 teknologiselskaper oppstått med utspring her. Omtrent like mange eksisterende bedrifter i Trondheimsregionen har sitt opphav i forskningsmiljøene våre.

I Trondheimsregionen finnes 800 teknologiselskaper med 13 000 ansatte (2021). Se filmer om suksesshistorier på teknologihovedstaden.no.

Trondheim er et Silicon Valley i miniatyr. Foretak som Atmel (nå Microchip Technology) , ARM, Nordic Semiconductor, Q-Free og Zedge leverer høyteknologi til hele verden. De mest raffinerte komponenter i markedsledende mobiltelefoner er «Made in Trondheim» – som et eksempel.

Oppfinnelser verdt milliarder
Ideer fra Trondheimsregionen er solgt for astronomiske beløp. Microsoft kjøpte søkemotorselskapet Fast for 6,6 milliarder kroner. Både Sportradar (idrettsdata), Resman (olje- og gassteknologi),  Point Carbon (analyse innenfor energi og klimakvoter) og ChipCon (trådløsteknologi) tilhører milliardklubben. Det har vært godt over 100 oppkjøp siden 1993 (kjøp av minst 1/3 av aksjekapitalen).

Nye ideer oppstår hele tida i Trondheimsregionen. Ofte er produktene så avanserte og markedene så internasjonale at vi som bor her ikke legger merke til virksomheten.

Sikret norsk velstand
I 2012 inviterte Aftenposten en fagjury og en folkejury til å kåre Norges viktigste oppfinnelser. Fagjuryen valgte flerfaseteknologien, som revolusjonerte utvinning av olje og gass. Flerfaselaboratoriet i Trondheim knekte koden og åpnet en kilde til norsk rikdom og velferd.

Folkejuryen valgte GSM-teknologien. Forskere ved NTNU/Sintef løste sentrale deler av GSM-gåten og ga verden et globalt mobiltelefonsystem i konkurranse med internasjonale giganter.

Mest attraktive region
Hva tenker andre om Trondheimsregionen? Selskapet Ordkraft har flere ganger spurt folk i norske storbyregioner  hvordan de ser på hverandre. Svar: Trondheimsregionen oppfattes som det beste stedet å bo, jobbe og studere. Vi skårer høyere enn Oslo, Bergen og Stavanger.

Folk trekker spesielt fram kvaliteter som trygghet, gode utdanningsinstitusjoner og interessante  forskningsmiljøer. Trondheim er kåret til Norges beste studieby.

Et overveldende flertall i hele Norge svarer «Trondheim» på spørsmål om hvilken by de mener er landets teknologihovedstad.

Grønn og lys framtid
Sintef har sett inn i glasskula og pekt ut næringer og forskningsfelt som antas å gi kraftig vekst i framtida. Kunnskapsmiljøene i Trondheimsregionen ligger allerede i front på flere av disse, som batteriteknologi, autonome skip, grønn energi og bærekraftig høsting av mer mat fra havet. Vi er verdens første offisielle testområde for selvkjørende fartøy.