Jon+P+Husby_100x119Skaun-ordfører Jon P. Husby ny leder i Trondheimsregionen

Ordfører Jon P. Husby i Skaun ble fredag (30. oktober) valgt til ny politisk leder i Trondheimsregionen. I Arbeidsutvalget får Husby med seg Rita Ottervik, Trondheim (nestleder) og de to medlemmene Ingrid Aune fra Malvik og Oddbjørn Bang fra Orkdal.

Aune og Bang er nye i Arbeidsutvalget, som består av fire av de ti ordførerne i Trondheimsregionen. Jon P. Husby etterfølger Erling Lenvik fra Midtre Gauldal.

På det første møtet etter kommunevalget satte regionrådet fokus på samferdsel og på betydningen av samarbeid for at Trondheimsregionen skal hevde seg i en hard konkurransen med andre storbyregioner.

Stikkord:
* Miljøpakken som suksess – bedre samferdsel i regionen.
* Arbeidet med Bymiljøavtale for Trondheim – økt innats fra staten for Superbuss.
* Strategisk næringsplan og Interkommunal arealplan som virkemidler for å utvikle Trondheimsregionen.
* Kommunereformen – kort rapport fra kommunene om singelliv og gifteplaner.

Les mer i Nyhetsbrev etter møtet: Superbuss og kommunale ekteskap.

Presentasjoner finner du på møtesidene våre.