Hjernekraft fra NTNU: Bare Oslo får mer tilbake enn Sør-Trøndelag

NTNU31.05.13 1 studenterTrondheim/Sør-Trøndelag og Oslo suger til seg hjernekraft fra NTNU. Disse to områdene er de store vinnerne i kampen om kunnskap skapt ved universitetet.

Når Trondheim leverer 100 studenter til NTNU, får byen 200 høyt utdannede arbeidstakere tilbake.

Sør-Trøndelag fylke samlet går med 50 prosent overskudd når produksjon av kompetanse regnes slik: Mengde studenter inn og mengde attraktiv arbeidskraft ut. (Bildet viser studenter som inviterte kommunene på date da Trondheimsregionen besøkte NTNU i fjor).

Tallene stammer fra kandidatundersøkelsen ved NTNU – en kartlegging av hvordan det gikk med studenter som ble uteksaminert i perioden 2009 til 2012. Hovedfunnene er enda en bekreftelse på hvor viktig FoU-miljøene er for næringsliv og offentlig sektor i Trondheimsregionen:

• Bare Oslo får mer igjen fra NTNU sammenlignet med hvor mange studenter som kommer derfra: Tre ganger så mange ferdige kandidater ut til Oslo som antall studenter inn fra Oslo.

• I Trondheim gjelder to-gangen. Absolutte tall blant dem som svarte på undersøkelsen: 405 fra Trondheim begynte ved NTNU. 819 gikk ut og startet i jobb i byen.

• Sør-Trøndelag utenfor Trondheim fikk færre tilbake enn kommunene sendte inn. Men totalt sett gikk fylket med et betydelig kompetanse-overskudd fra NTNU som det eneste i landet ved siden av Oslo.

Undersøkelsen omfatter studenter både ved tekniske og humanistiske fag. Andre funn:

• Ni av ti fra NTNU var i arbeid fire måneder etter endt utdanning.

• En av tre fikk fast jobb før endt utdanning.

• 84 prosent er fornøyd med utdanningen.

• Kandidater fra teknisk-naturvitenskapelige fag har sterkest inntrykk av NTNU som et ledende universitet.

• Snittlønn ved start i arbeidslivet er anslått til 540 000 – høyest for leger.

• Mange ønsker seg sterkere kobling mellom NTNU og arbeidslivet.

Om det siste: Trondheimsregionen jobber på flere fronter for å styrke kontakten mellom FoU-miljøene og bedrifter/offentlig sektor i kommunene våre. Tidligere undersøkelser har vist at studentene vet lite om kommunene utenfor Trondheim og karrieremulighetene der.

NTNU har ca 22 000 registrerte studenter. Universitetet er en vinner innen nyskaping. NTNU har avfødt mer enn 100 kunnskapsbedrifter i Midt-Norge de siste ti årene.