Mer enn nok boligareal i Trondheimsregionen

Mye boligbyging og mange avklarte tomter i kommunene våre. Foto: Tomas Bekkavik.

Alle kommunene i Trondheimsregionen har mer enn nok areal til boliger i mange år framover.

Nye prognoser for befolkningsutvikling sammen med oversikt over boligtomter viser at det er rikelig med areal. De registrerte boligområdene er enten avsatt i reguleringsplan eller i kommuneplan.

I 2019 viser kartlegginga plass til 4700 boliger. For 2020 er antallet oppe i 6000 for hele regionen.

Se her for detaljer om befolkningsprognose og boligfelt

Tabellen viser boligpotensial (antall boliger) for hver enkelt kommune med 2020 som eksempel:

Kommune Boliger 2020
Trondheim 4234
Orkdal 172
Midtre Gauldal 124
Melhus 216
Skaun 418
Klæbu 308
Malvik 216
Stjørdal 227
Indre Fosen 55