Kommunene på dating – partnere og singelliv

Rissa og Leksvik som ny kommune? Blir Skaun delt i to? Malvik (under) fortsatt alene, sammen med Stjørdal eller inn i Trondheim?

Malvik 2

Malvik sett i retning Trondheim.

Kommunereformen har startet med diskusjon om geografiske retningsvalg. Kommunene i Trondheimsregionen snakker med naboer med tanke på å slå seg sammen – eller kanskje ikke.

På regionrådets møte i Hommelvik 12. desember skal alle kommunene fortelle kort om hvor de står. Nedenfor finner du noen stikkord om status i de ti kommunene våre. Noe stammer fra offisielle vedtak, annen og mindre presis informasjon er hentet fra lokalaviser.

Rissa
Første proritet: Utredning av å gå sammen med Leksvik på den andre siden av fylkesgrensa.
Andre prioritet: Utredning av en storkommune på Fosen.

Leksvik
Rissa er svært aktuell partner.
Kontakt også med Inderøy.

Melhus
Er invitert til dialog med Klæbu, Midtre Gauldal og Skaun. Har ikke tatt initiativ selv, ifølge Trønderbladet. Møter disse kommunene i januar. Skal gjennomføre innbyggerundersøkelse og folkemøte

Midtre Gauldal
Har møtt Holtålen, Oppdal og Rennebu, og skal møte Melhus.

Klæbu
Arbeidsgruppe er nedsatt med mandat til blant annet å gjennomføre samtaler med «aktuelle nabokommuner». Melhus står på denne lista, og Trondheim vil være aktuell.

Trondheim
Dilemma beskrevet i saksframlegg: Trondheim er stor og robust nok som kommunen er, men sentrale myndigheter pålegger også storbyene å ta initiativ til sammenslåing. Kommunen er redd for på den ene siden å bli oppfattet som for passiv, og på den andre som for ekspansiv overfor nabokommuner. Videre arbeid etter tre spor:
1. Sammenslåing med nabo/naboer, noe som vil kreve utredning av kommunedel-demokrati (bydelsdemokrati i Oslo i dag).
2. Utrede overtakelse av statlige og fylkeskommunale oppgaver.
3. Byfylke-modell.

Skaun
Dialog med Melhus og Orkdal. Politisk debatt gjengitt i lokalpressen; alt fra at en rasktvoksende kommune som Skaun (drøyt 7 600 innbyggere i dag) kan stå alene, til å åpne for at kommunen kan bli delt. 70 prosent jobber i andre kommuner, de fleste i Trondheim.

Orkdal
Har tatt initiativ til samtaler med Skaun, Agdenes, Snillfjord og Meldal. Har fått invitasjon til samtaler med Hemne, Hitra og Frøya. 

Malvik
Ser på tre varianter:
1. Bestå som egen kommune.
2. Sammenslåing med kommuner i Værnesregionen, blant annet Stjørdal.
3. Sammenslåing i retning Trondheimsregionen, noe som vil inkludere Trondheim.

Stjørdal
Rådmann Kjell Fosse i Stjørdalens Blad: Værnersregionen stor nok som motvekt mot Trondheim – en fusjon av kommunene Stjørdal, Meråker, Malvik, Tydal, Selbu og Frosta.