Trondheimsregionen: Hvor skal grensene gå?

Melhus oversikt 2
Kommunereformen kommer. Hvor kommer grensene i dette trønderske landskapet? Hvor mange kommuner blir det av våre ti? Hvor stor skal Trondheim bli? Hvordan bruke reformen til å gi Trondheimsregionen og Trøndelag mer konkurransekraft?

Disse og andre spørsmål dannet bakteppet da Alf-Petter Tenfjord hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag orienterte om reformen på møtet i regionrådet fredag 20. juni. Denne gangen var ordførere, opposisjonspolitikere og rådmenn samlet på Værnes. Fylkesmannen har fått i oppdrag å sikre framdrift i kommunenes arbeid med reformen.

Stikkord fra Tenfjords innlegg:

  • Det er lagt opp til høyt tempo.
  • Se dere om etter geografisk retning fort, start i september.
  • Ta grep selv, eller bli styrt.
  • Se mulighetene, tenk langsiktig.

Kommunalminister Jan Tore Sanner besøker et felles ordførermøte i Sør-Trøndelag 26. august. Da skal kommunene starte arbeidet med reformen. Kommunereformen blir et sentralt tema på samlingene i Trondheimsregionen framover.

Andre saker på møtet:
* logistikknutepunkt (Søberg eller Torgård).
* arbeidet med nye lokallag i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
* hvordan styrke rekruttering av ungdom til yrkesfag?

Les mer i dette nyhetsbrevet.