Folketall 2020:
Vi klarte oss best av storbyregionene

Trondheimsregionen vokste raskest av de fire storbyområdene i pandemi-året 2020. Covid-19 ser ut til å ha påvirket Oslo kraftigst.

Stor byggeaktivitet i Trondheim gjenspeiler mye av folkeveksten i regionen. Mange vil bo sentralt og nær gode kollektivtilbud.

Men også i Trondheim og Trondheimsregionen falt innvandring som en stein i fjor. Netto innenlands tilflytting og fødselsoverskudd, som riktignok er fallende, veide opp. Fasit 2020:

Region vekst  By vekst 
Trondheimsregionen 1,0 % Trondheim 1,2 %
Osloregionen 0,7 % Oslo 0,5 %
Bergensregionen 0,5 % Bergen 0,6%
Stavangerregionen 0,8 % Stavanger  0,4 %

Regionen og resten av Trøndelag
Trondheimsregionen fikk 2966 flere innbyggere i 2020 og passerte 306 000-streken totalt. Vel 2400 av denne veksten kom i Trondheim, og i overkant av 500 fordelt på de sju andre kommunene.

Malvik og Melhus vokste raskest (1,3 %) i 2020, mens Indre Fosen hadde tilsvarende nedgang.

Trøndelag utenom Trondheimsregionen har nå hatt nedgang i folketallet i to år sammenhengende – siden starten på 2019. Sist fylket utenfor storbyregionen krympet var i 2007.

Detaljer og lettlest grafikk

Hver enkelt kommune i tabellform:

Kommune
Vekst
prosent
siste år
Vekst  siste år
Folketall 31.12.2020 
Malvik   1,3 %     186    14 334
Melhus   1,3 %     216    16 949
Trondheim   1,2 %  2 432   207 595
Stjørdal   0,6 %     138    24 283
Orkland   0,5 %       83    18 300
Skaun   0,5 %       42      8 367
M. Gauldal   0,1 %         5      6 243
I. Fosen  – 1,3 %   – 136      9 948
Regionen   1,0 %  2 966   306 019