Vi må vise fram musklene i Trondheimsregionen

«I Trondheimsregionen finnes innsikt som har forandret verden, og kunnskapsmiljøer med kraft til å forbedre den». Det kan du lese i en kronikk i Adresseavisen i dag (3.april). Forfattere er Berit Rian, leder i næringsrådet for Trondheimsregionen, og Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen.

NTNU31.05.13 1 GOH

Bilde fra politikerbesøket ved NTNU og SINTEF 31.mai i fjor. De folkevalgte vet stadig mer om betydningen av kunnskapsmiljøene – og hva en god byregionen betyr for institusjonene.

Bakgrunnen for kronikken er et sterkt ønske om å samle krefter for å synliggjøre kvalitetene i denne regionen; hva kunnskapsmiljøene og næringslivet vårt får til, og hvilke muligheter dette gir.

Trondheimsregionen ønsker å bruke penger på samordnet arbeid for å profilere Trondheim og omlandet spisset mot kunnskap, teknologi og innovasjon. NTNU, SINTEF og HiST vil måtte stå helt sentralt dersom det skal lykkes å etablere et slikt samarbeid for omdømmebygging og profilering. Det er også ønskelig at lokalt næringsliv deltar aktivt.

I kronikken peker Rian og Eidet på at attraktivitet blir stadig viktigere i kampen om gode hoder – og at attraktivitet er selvforsterkende.

Flere representanter for næringslivet og kunnskapsmiljøene har tatt opp behovet for å synliggjøre våre egne fortrinn bedre det siste året. Ledelsen i Trondheimsregionen mener nettopp vi har så viktige og spennende historier å fortelle at flere må få høre dem.

Les kronikken her.