Manifestasjon 2014:
Kronprinsen kommer – kommer du?

KronprinsenH.K.H. Kronprins Haakon er en av innlederne på høstens store næringslivssamling i Trondheimsregionen. Hovedtema: Å gjøre butikk av teknologi i regionen. Næringsforeningen håper politikere og ansatte i kommunene melder seg på til «Manifestasjon 2014» 17.september.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen er arrangør. Les mer om program og påmelding.

Årets samling er lagt til Scandic Lerkendal. Konferansen har plass til 700 deltakere. 500 var påmeldt i dag (torsdag). Fristen går ut 15.september.

Kronprins Haakon har engasjert seg lenge for nyskaping og innovasjon. Dette er et sentralt tema i Trondheimsregionen: Både næringslivet og kommunene har samlet seg om kommersialisering av teknologi som satsingsområde nummer 1. Vi tilhører en region med landets klart fremste teknologiske miljø som et betydelig fortrinn.

Programmet bærer preg av dette. Mange av de 16 bransjeseminarene tar opp spørsmål om hvordan vi kan nyttigjøre oss nye, smarte løsninger og ny kunnskap fra FoU-miljøene våre til å utvikle alt fra olje-/gassvirksomhet og havbruk – til handel og helsevesen.

Et annet trekkplaster blant innlederne er konsernsjef Øystein Løseth i den svenske energigiganten Vattenfall AB.