Vi ble litt færre i Trondheimsregionen

Landlige Lundamo i vekstkommunen Melhus. Kommuner rundt de store byene får stadig flere innbyggere.

En kort periode med økt utflytting fra Trondheim er viktigste årsak til at folketallet i regionen sank litt i andre kvartal. Siste fire kvartal sett under ett ble vi imidlertid ca 2 900 flere i Trondheimsregionen.

Vi fikk marginalt lavere vekst (1 prosent) enn Oslo- og Stavangerregionen det siste året. Bergensregionen endte på 0,6 prosent.

Fortsatt er det slik at Trondheim og Trondheimsregionen er vekstmotoren i Trøndelag. I Trøndelag utenom regionen falt folketallet med 0,3 prosent.

Blant kommunene våre inntok Melhus veksttoppen. Trondheim og Skaun veksler vanligvis på å befinne seg der, se tabellen under.

Detaljer og lettlest grafikk her: Befolkningsendringer

Kommune
Vekst prosent
siste år
Vekst  antall
siste år
Vekst siste kvartal
Folketall 01.07.2020 
Melhus   1,3 prosent     162         211     16 838
Trondheim   1,1 prosent 2 269     – 479   205 332
Skaun   0,8 prosent      65         27      8 370
Malvik   0,8 prosent     110         47     14 193
Orkland   0,7 prosent    *         12     18 262
Stjørdal   0,7 prosent     158         16     24 205
Indre Fosen  – 0,1 prosent      **      – 24      10 037
Midtre Gauldal  – 0,3 prosent     – 21           3       6 235
Regionen   1,0 prosent 2 900     – 353   303 472

* Utelatt pga kommunesammenslåing
** Utelatt pga endret kommunegrense