Regionen møtes i Klæbu: Færre kommuner, stor havn og hellige krigere

OrkangerUtsiktRokollenFår vi ny godsterminal på Torgård eller Søberg? Hvordan blir havna på Orkanger (bildet)?

Spørsmålene kommer opp når regionrådet i Trondheimsregionen samles i Klæbu rådhus fredag 25.april.

Kommunene har vært uenige om plassering av godsterminal og havn. Vanskene med å samles om et nytt logistikknutepunkt har Regjeringens ekspertutvalg for kommunereform festet seg ved. Utvalget anbefaler at kommuner rundt Trondheim slås sammen for at regionen raskere skal finne gode løsninger – særlig innen areal- og transportplanlegging.

Ekspertutvalget peker på Trondheimsregionen som eksempel på et storbyområde med for mange kommuner. Utvalget viser til at Trondheimsregionen er et felles bo-og arbeidsmarked med stor andel pendlere, men at intern konkurranse mellom kommunene virker hemmende.

Ordfører Jorid Jagtøyen i en av pendlerkommunene – Melhus – sitter i referansegruppen for utvalget. Jagtøyen skal orientere om arbeidet med kommunereform på møtet i Klæbu.

Der skal kommunene også prøve å bli enige om en prioritering av tiltak innen samferdsel, og de blir orientert om arbeidet mot kriminelle MC-miljøer og radikalisering av ungdom til hellige krigere.

Les mer i nyhetsbrev og i møteinnkalling.