Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner:

Sak 14/22 – Status AtB– Harald Storrønning

Sak 15/22 – Statens Vegvesens gjennomføringsplan – Kjetil Strand

Sak 16/22 – Rekrutteringsprosjekt helse i Melhus, Skaun, Midtre Gauldal– Svein Jarle Midtøy

Sak 17/22 – Smart Mobility Norway – Torhild Aarbergsbotten

Sak 18/22 – Status Ungt Entreprenørskap – Frank Norbeck

Sak 19/22 – Talent Attraction Management– Christian Haugen

Sak 21/22 – Reforhandling av Byvekstavtalen – Rita Ottervik