Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner

Sak 35/21 NAV, ny virksomhetsstrategi mot 2030 – Hege Merete Pettersen

Sak 36/21 Luftfartsforum – Berit Rian

Sak 37/21 Miljøpakkens langsiktige tiltaksplan – Henning Lervåg

Sak 38/21IKAP, statistikk og prognoser – Esther Balvers