Innkalling:

Protokoll:

  • Protokoll fra møte 14. februar 2020

Presentasjoner:

Fylkeskommunal strategi for klimaomstilling – Mari Roald Bern

Technoport 2020 om klimatilpasning – Snorre Valen

Regional arealplan, Trøndelag fylkeskommune – Eigil Kosi Jaren

Innspill til ny NTP – Gunnstein Flø Rasmussen

Mat og reiseliv i Trondheimsregionen – Bård Eidet