Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner:

Ski-VM 2025 og Skitour 2020 – Guri Hetland

Thamsklyngen – John Kåre Solem

Nye Veier – Lars Bjørgård

Statens vegvesen, trafikkstasjoner – Torodd Østerås

Regional plan for arealbruk – Vigdis Espnes Landheim

Status massedeponi– Esther Balvers