Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner

Sak 44/21 Thamsklyngen – John Kåre Solem

Sak 45/21 Talent Attraction Management – Christian Haugen

Sak 46/21 European Region of Gastronomy,  status – Eileen Brandsegg

Sak 47/21 Fra ny Strategisk Næringsplan til Verdiskapingsstrategi – Hans Petter Øien Kvam

Sak 48/21 Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen – Eileen Brandsegg

Sak 50/21 Bærekraftig massehåndtering – Esther Balvers