Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner

Sak 30/20 Heggstadmoen som godsterminal, tilleggsutredning – Anne Skolmli og Eirik Winther

Sak 31/20 Europeisk Matregion 2022 – Kristine Rise og Jens Storli

Sak 32/20 Nytt samferdselspolitisk fundament – Bård Eidet

Sak 33/20 Profilering av Teknologihovedstaden – Bård Eidet

Sak 35/20 Utviklingsplan 2021 – Bård Eidet