Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner:

Sak 02/22 Salvesen & Thams, verdien av samarbeid i Trondheimsregionen- Bjørn M. Wiggen

Sak 03/22 Mulig ny forbindelse Ila-Flakk og bylogistikk – Erlend Solem

Sak 04/22 Oppdatering Nye Veier – Lars Bjørgård

Sak 05/22 Status Europeisk Matregion – Eileen Brandsegg

Sak 06/22 Verdiskapingsstrategi på høring – Hans Petter Øien Kvam

 

Sentrale dokumenter