Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner

Sak 24/21 AtBs mobilitetsstrategi – Harald Storrønning

Sak 25/21 Utbygging av bredbånd i Trondheimsregionen – Erlend Solem

Sak 27/21 Regional plan for arealbruk – Kirsten Værdal og Turid Vollmo

Sak 28/21 Gjenåpning av idrett etter Covid-19 – Kjell Bjarne Helland