Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner

Sak 3/21 Bane NORs strategi for mobilitet og parkering på Trønderbanen – Trine-Marie M. Fjeldstad og Vetle Riis Hallås

Sak 4/21 Mulig takstreduksjon for kollektiv etter bompengeforliket – Erlend Solem
Grunnlag:
Rapport fra TØI
Rapport fra Urbanet Analyse

Sak 5/21 Oppdatering fra Nye Veier – Johan Arnt Vatnan

Sak 6/21 IKAP, status 2020 og planer 2021– Esther Balvers

Sak 7/21 Næringsarbeidet 2020, planer 2021 – Bård Eidet

Sak 9/21 Omdømmeundersøkelsen 2020 – Bård Eidet